COLL SHOP

MARKETING ONLINE
Marketing Online dần trở thành kênh marketing chiến tỉ trọng lớn so với marketing truyền thống bởi internet ngày càng phát triển nên người dùng muốn nhận biết được Thương hiệu chỉ cần một click.

Thế mạnh của marketing online

– Tính liên tục

– Tiếp cận khách hàng nhanh

– Tương tác nhanh.

– Chi phí thấp.

Với những lý do nếu trên nên hầu hết các doanh nghiệp lớn nhỏ của Việt Nam ngày càng đầu tư Sâu rộng vào kênh marketing online trước tình hình cạnh tranh về dịch vụ, sản phẩm, giải pháp ngày càng khốc liệt

Quy trình để có được giải pháp marketing online hiệu quả

1. Lấy & phân tích yêu cầu

Lấy yêu cầu ban đầu của khách hàng => Phân tích yêu cầu=> Khảo sát và phân tích đối thủ => Tư vấn yêu cầu => Xác định đối tượng với của khách hàng => tư vấn gói dịch vụ marketing tổng hợp

2. Lựa chọn kênh marketing

Những kênh marketing ngắn hạn: Quảng cáo google, quảng cáo facebook, quảng cáo banner trên website, báo điện tử.
Kênh Marketing dài hạn; Tối ưu hóa website với công cụ tìm kiếm google, Viết bài PA thương hiệu. chuyên giá đánh giá nhận xét,..
Kênh marketing liên tục: Gửi email marketing, Viết bài PR

3. Báo cáo đánh giá

Lập biểu đồ báo cáo theo tuần, tháng, mức độ tăng trưởng của thương hiệu sản phẩm, xem xét đánh giá tư vấn để đưa ra thị trường sản phẩm dịch vụ phù hợp.

Gói dịch vụ marketing tổng thể

Nội dung/ Gói dịch vụ:
Chạy view Youtube
Cài đặt website ban đầu
Biên tập nội dung chuẩn SEO
Viết bài PR trên báo
Tạo trang facebook
Tạo Google plus
Quảng cáo facebook
Quảng cáo google adwords
Email marketing / ngày
Đăng tin diễn đàn / ngày
SEO từ khóa top 10.
Báo giá vui lòng liên hệ trực tiếp